Thursday, October 2, 2008

ZALE feat PACHA MAN - SHUT'EM UP 2008 XviD


Ìβ²Î¹ ® Artist ¯ ZALE feat PACHA MAN
Ìβ²Î¹ ® Title ¯ SHUT'EM UP
Ìβ²Î¹ ® Genre ¯ Hip-Hop Ro
Ìβ²Î¹ ® Year ¯ 2008
Ìβ²Î¹ ® Source ¯ DVB
Ìβ²Î¹ ® Type ¯ Avi
Ìβ²Î¹ ® Format ¯ PAL
Ìβ²Î¹ ® Codec ¯ XviD
Ìβ²Î¹ ® Bit Rate ¯ 192 Kbps
Ìβ²Î¹ ® Resolution ¯ 640x480
Ìβ²Î¹ ® Run Time ¯ 02:48
Ìβ²Î¹ ® Size ¯ 12,23 Mb

Pass: sunete

No comments: