Thursday, October 2, 2008

DEL THE FUNKY HOMOSAPiEN - WORKiN IT 2008 DVDRiP


Ìβ²Î¹ ® Artist ¯ DEL THE FUNKY HOMOSAPiEN
Ìβ²Î¹ ® Title ¯ WORKiN IT
Ìβ²Î¹ ® Genre ¯ Rap
Ìβ²Î¹ ® Year ¯ 2008
Ìβ²Î¹ ® Source ¯ DVD
Ìβ²Î¹ ® Type ¯ Avi
Ìβ²Î¹ ® Format ¯ NTSC
Ìβ²Î¹ ® Codec ¯ XviD
Ìβ²Î¹ ® Bit Rate ¯ 190 Kbps
Ìβ²Î¹ ® Resolution ¯ 624x352
Ìβ²Î¹ ® Run Time ¯ 03:46
Ìβ²Î¹ ® Size ¯ 70,57 Mb

Pass: sunete

No comments: