Thursday, October 2, 2008

SiNAPSA NEAGRA - DiN BUCALE 2008 XviD


Ìβ²Î¹ ® Artist ¯ SiNAPSA NEAGRA
Ìβ²Î¹ ® Title ¯ DiN BUCALE
Ìβ²Î¹ ® Genre ¯ Hip-Hop Ro
Ìβ²Î¹ ® Year ¯ 2008
Ìβ²Î¹ ® Source ¯ DVB
Ìβ²Î¹ ® Type ¯ Avi
Ìβ²Î¹ ® Format ¯ PAL
Ìβ²Î¹ ® Codec ¯ XviD
Ìβ²Î¹ ® Bit Rate ¯ 160 Kbps
Ìβ²Î¹ ® Resolution ¯ 640x480
Ìβ²Î¹ ® Run Time ¯ 04:08
Ìβ²Î¹ ® Size ¯ 52,51 M

Pass: sunete

No comments: